Większość dzieci wykazuje pewien stopień agresji

Ludzie, którzy doświadczają nadmiernej agresji jako dzieci, często wyrastają na troskliwych i ufnych dorosłych. Innymi słowy, przezwyciężyli swoje agresywne wczesne doświadczenia, ucząc się kontrolować swoje agresywne tendencje. Przemoc fizyczna jest najczęstszą formą agresji w dzieciństwie Nie sposób wymienić wszystkich form ataku. Agresywne zachowanie może być fizyczne (bicie, obraźliwe słowa itp.), pasywne (unikanie kontaktu, agresja, milczenie […]

Karmienie dziecka – mleko matki i mieszanka

Istnieje kilka sposobów karmienia dziecka, a większość z nich ma jedną wspólną cechę. Niektóre metody mogą wydawać się dziwaczne, ale inne są tak powszechnie stosowane, że nie mamy o tym pojęcia. Jednak istnieją metody, które są unikalne. Ta metoda zastępuje mleko matki mlekiem modyfikowanym lub pasteryzowanym. Wielu rodziców zastanawia się, czy stosować mleko modyfikowane, czy […]