Większość dzieci wykazuje pewien stopień agresji

Ludzie, którzy doświadczają nadmiernej agresji jako dzieci, często wyrastają na troskliwych i ufnych dorosłych. Innymi słowy, przezwyciężyli swoje agresywne wczesne doświadczenia, ucząc się kontrolować swoje agresywne tendencje.

Przemoc fizyczna jest najczęstszą formą agresji w dzieciństwie

Nie sposób wymienić wszystkich form ataku. Agresywne zachowanie może być fizyczne (bicie, obraźliwe słowa itp.), pasywne (unikanie kontaktu, agresja, milczenie itp.) lub psychologiczne (poczucie winy itp.). Agresja w dzieciństwie jest często wynikiem przemocy spowodowanej walkami emocjonalnymi lub sporami o własność. Jednak większość prześladowców i dzieci w końcu uczy się kontrolować swoje agresywne tendencje. Dlatego dorastają. Nauczyły się przez doświadczenie kontrolować swoje agresywne tendencje.

Niektóre dzieci są bardziej agresywne niż inne

Warto zauważyć, że nadmierna agresja dzieci jest powszechna. Istnieją przyczyny, które są zupełnie inne niż zachowania. Nadmierna agresja dziecka w dzieciństwie jest bardziej powszechna, niż mogłoby się wydawać. Wynika to z niedojrzałości emocjonalnej. Ponieważ jest to reakcja instynktowna, uważa się ją za naturalne zachowanie dzieci w obliczu niepowodzeń. Nie oznacza to, że wszyscy chłopcy są z natury agresywni i że reakcje na złość są instynktowne. Nadmierna agresja dziecka może przybierać formę zachowań patologicznych.

Znęcanie się jest główną przyczyną agresji dzieci

Dokuczanie może być bardzo bolesne, a dzieci, którym się dokucza, często internalizują swoje cierpienie. Mogą również złościć się i upokarzać innych w odwecie. Gdy dziecko bije? Agresywne dzieci często atakują osobę, która je skrzywdziła, ale mogą też posunąć się dalej i skrzywdzić innych to może być powód, gdy dziecko bije. Dzieci uczą się przemocy poprzez powtarzające się akty agresji, gdy uczą się radzić sobie z traumą emocjonalną. Tak więc agresywne zachowanie pozostaje nawykiem długo po tym, jak zniknie przyczyna.

Gniew jest naturalną emocją, która pomaga dzieciom się chronić

Gniew to emocje, które wszyscy znamy i odczuwamy od dzieciństwa. Jest tak naturalna i zakorzeniona jak strach, złość, smutek czy radość. Gniew jest naturalną emocją, którą ma każdy, i nigdy nie będzie emocją negatywną, jeśli wiemy, jak sobie z nią radzić i jak wpływać na nasze zachowanie. Agresywne zachowanie nigdy nie powinno być tolerowane, ale lubię patrzeć na złość i agresję trochę inaczej. Wiem, że złość jest często emocją wtórną. Gniew oznacza więc ukrywanie emocji i stanów, takich jak:

  • strach,
  • ból,
  • cierpienie,
  • bezradność.

Dzieci, które zachowują się agresywnie, często sami sobie przysparzają cierpienia, co z kolei wyrządza krzywdę innym. Nieprzyzwyczajone lub boi się innych, bardziej konstruktywnych sposobów zwrócenia na siebie uwagi.

Samotność i nieszczęście mogą powodować, że dzieci atakują innych

Dziecko, które było prześladowane lub zaniedbywane, może walczyć z tak zwanym tyranem. W takich przypadkach przemoc jest sposobem radzenia sobie dziecka z negatywnymi emocjami. Prześladowcy i rodzice, którzy nie są w stanie zaspokoić potrzeb emocjonalnych swojego dziecka, często reagują agresywnie. Zasadniczo przemoc może być dla dzieci sposobem na ucieczkę od obecnej sytuacji. Dla tego warto się zastanowić jak dziecku pomóc np. gdy dziecko bije innych.

 

Autor: Michał Kowalczyk

Post Author: Dawid

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *